MỘT SỐ NỘI DUNG THỐNG NHẤT VỀ CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC

Thứ hai - 16/12/2019 23:51
                                                MỘT SỐ NỘI DUNG
                             THỐNG NHẤT VỀ CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC
1. Lưu giữ  hồ sơ quản lý lớp (dành cho giáo viên)
- Văn bản chỉ đạo các cấp
+ Điều lệ trường mầm  non.
+ Quy chế chăm sóc nuôi dạy trẻ.
+ Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
+ 7 bộ tài liệu bồi dưỡng chuyên môn từ năm 2015-2016 đến năm 2019 - 2020
+ Hướng dẫn quy chế chuyên môn năm học 2018- 2019; 2019 – 2020
- Sổ sách
+ Sổ theo dõi trẻ.
+ Sổ nhật kí nhóm lớp
+ Kế hoạch giáo dục nhóm lớp
2. Xây dựng môi trường giáo dục
- Rà soát biển tên trường, tên lớp, tên các phòng chức năng đúng theo qui định
- Qui hoạch sân trường tổng thể,khoa học, tận dụng mọi không gian dành cho trẻ được khám phá trải nghiệm, tăng cường sân cỏ tự nhiên. Sơn tường trang nhã, trang trí nhẹ nhàng tránh rườm rà nhiều màu sắc. Các chân tường nên ốp đá men trắng, tránh dán trực tiếp sản phẩm vào các mảng tường.
- Các lớp học xây dựng môi trường cần phù hợp theo độ tuổi, tăng cường các nguyên học liệu cho trẻ được hoạt động tránh tình trạng GV làm các đồ dùng, đồ chơi để trang trí không có yếu tổ trẻ được khám phá.
3. Tên gọi hoạt động
 
Lĩnh vực
Phát triển GD
Nhà trẻ
 24 - 36  tháng
Mẫu giáo
Thể chất - Hoạt động: Phát triển vận động - Hoạt động: Phát triển vận động
Nhận thức - Hoạt động: Nhận biết
VD: Nhận biết quả cam
- Hoạt động: LQVT
- Hoạt động: Khám phá
Ngôn ngữ - Hoạt động: Thơ, Truyện... - Hoạt động: Làm quen văn học
- Hoạt động LQCV và các hoạt động ngôn ngữ ( hoạt động thuyết trình...)
Thẩm mỹ - Hoạt động: Tạo hình
VD: Chơi với đất nặn, chơi với màu....
- Hoạt động âm nhạc
- Hoạt động tạo hình
- Hoạt động âm nhạc
4. Kế hoạch giáo dục
4.1. Thực hiện chế độ sinh hoạt một ngày
   -  Trong 01 tuần Ban giám hiệu có thể quy định thay thế hoạt động góc, hoạt động ngoài trời từ 1-2 lần bằng tổ chức hoạt động giao lưu thể thao, trò chơi phát triển vận động dansport, dân vũ...hoặc lao động vườn trường, tham quan trải nghiệm ở khu vực trường.
  • Nhà trường chỉ đạo các lớp thực hiện nghiêm túc chia đôi lớp để dạy trẻ nhằm giảm số trẻ/ hoạt động và quan tâm đến cá nhân trẻ.
  • Lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp với khả năng, nhu cầu hứng thú của trẻ, có tính ứng dụng cao trong cuộc sống. Tạo mọi điều kiện cho trẻ tích cực hoạt động: trải nghiệm, thử nghiệm, thí nghiệm..
  • Các nhà trường xây dựng lịch hoạt động và sử dụng hiệu quả các phòng chức năng và các khu vực trong nhà trường, tăng cường cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên..
4.2. Xây dựng kế hoạch giáo dục và lưu kế hoạch giáo dục tại nhóm, lớp
  • Ban Giám hiệu nhà trường, chủ nhóm, trưởng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập quyết định hình thức thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục (soạn bài) của giáo viên.
  •  Đối với giáo viên có nghiệp vụ sư phạm tốt, có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch giáo dục, tiếp tục dạy cùng độ tuổi được sử dụng bài soạn của năm học trước cho năm học tiếp theo (điều chỉnh, bổ sung vào phần kế hoạch ngày, tháng).
  • Đối với giáo viên mới hoặc chưa có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch soạn bài và giảng dạy, Ban Giám hiệu có kế hoạch bồi dưỡng và hướng dẫn giáo viên soạn bài theo qui định.
4.3. Hướng dẫn đánh giá sự phát triển của trẻ
- Đổi mới đánh giá sự phát triển của trẻ theo Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp học mầm non năm học 2018-2019 và năm học 2019-2020.
Lưu ý: Cách ghi chép và lưu đánh giá sự phát triển của trẻ
4.3.1. Đánh giá nhận xét trẻ hàng ngày với 3 nội dung:
- Trình trạng sức khỏe của trẻ: Ghi những trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe, lưu trong sổ nhật ký trẻ đến lớp.
- Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi và kiến thức, kỹ năng của trẻ: Ghi những thay đổi rõ rệt, những điều cần lưu ý để kịp thời điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ. Ghi chép tại kế hoạch giáo dục hàng ngày.
4.3. Hướng dẫn đánh giá sự phát triển của trẻ
- Đổi mới đánh giá sự phát triển của trẻ theo Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp học mầm non năm học 2018-2019 và năm học 2019-2020.
Lưu ý: Cách ghi chép và lưu đánh giá sự phát triển của trẻ
4.3.1. Đánh giá nhận xét trẻ hàng ngày với 3 nội dung:
- Trình trạng sức khỏe của trẻ: Ghi những trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe, lưu trong sổ nhật ký trẻ đến lớp.
- Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi và kiến thức, kỹ năng của trẻ: Ghi những thay đổi rõ rệt, những điều cần lưu ý để kịp thời điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ. Ghi chép tại kế hoạch giáo dục hàng ngày.
Ví dụ nhận xét hoạt động
Tên hoạt động học Mục đích yêu cầu Chuẩn bị Cách tiến hành
Phát triển Vận động:
………
- Kiến thức:
- Kỹ năng:
- Thái độ:
- Đồ dùng của cô
- Đồ dùng của trẻ
1.Ổn địnhtổchức:
2. Phương pháp, hình thức tổ chức
- Khởi động: Đi vòng tròn, đi các kiểu chân
- Trọng động:
+ BTPTC:
+ VĐCB: “Bật liên tiếp qua 5 ô”
+ TCVĐ: Di chuyển bóng vào lỗ bằng dù
Cách chơi: 8 trẻ cầm tám điểm trên chiếc dù hình tròn. 8 trẻ phối hợp sao cho đưa bóng được vào lỗ. Đội nào đưa được số bóng vào lỗ nhiều hơn là đội chiến thắng.
- Hồi tĩnh:
3. Kếtthúc
Lưu ý - Nhận xét đánh giá kết quả hoạt động học:
+ Một số cháu chưa tự tin thực hiện vận động: NguyễnVăn A, BùiThanh B
+Cần lưu ý cháu thực hiện vận động sai kỹ năng: Nguyễn C  bật chân trước chân sau không bật đồng thời 2 chân và chạm đất bằng mũi bàn chân.
- Một số cháu có khả năng bật tốt, số lượng ô bật nâng cao là 7 ô trẻ thực hiện tốt.
+Cần tổ chức thêm các trò chơi bật liên tiếp trong hoạt động ngoài trời. Trẻ thực hiện tốt tăng số ô bật theo khả năng và ý thích củatrẻ. Trẻ thiếu tự tin và kỹ năng chưa tốt tiếp tục bật 5 ô.
- Nhận xét đánh giá những điểm cần lưu ý các hoạt động khác trong ngày:……
Chỉnh sửa. - TCVĐ Dù có 4 lỗ bóng, thời gian trẻ chơi nhanh. Cần tăng số lỗ bóng trong 1 dù là 6-8 lỗ.
4.3.2. Đánh giá nhận xét sự tiến bộ trẻ cuối tháng/cuối chủ đề:
- Cách ghi mục tiêu đánh giá trong tháng: Chỉ ghi những mục tiêu đánh giá trẻ trong tháng vào cột dọc cuối cùng của kế hoạch tháng (Giáo viên không phải ghi mục tiêu thực hiện, không phải làm riêng bảng theo dõi đánh giá trẻ theo từng tháng)
- Giáo viên đối chiếu với mục tiêu đề ra, ghi nhận xét, đánh giá tại phần đánh giá kết quả thực hiện cuối tháng/chủ đề trong kế hoạch giáo dục tháng và cập nhật kết quả trong sổ theo dõi trẻ.
+ Đối với mục tiêu có tổng số trẻ đạt dưới 70% giáo viên ghi những vấn đề cần quan tâm và những trẻ chưa đạt được; tiếp tục đưa mục tiêu chưa đạt vào kế hoạch giáo dục của tháng tiếp theo.
+ Đối với mục tiêu có tổng số trẻ đạt trên 70% thì giáo viên ghi những trẻ có khả năng vượt trội và những trẻ cần quan tâm để rèn luyện trẻ mọi lúc, mọi nơi.
Ví dụ minh họa
Dự kiến thời gian đánh giá mục tiêu
Lứa tuổi MGL – Năm học 201… - 201…
Tháng Thể chất Nhận thức Ngôn Ngữ TCKNXH Thẩm mỹ
9 19,13,11 36,34 64 73,74 97
10 17,10,9,8 31,32,33, 54,66 72,76,92 104,99
11 15,14,12 25,28,52,35,37 55,68 77,75,87,94 103,96
12 18,3,1 23,24,50,27,30 61,62 79,80,88 98,106
1 5,2 22,38,46,48,49 57,63,65 78,91 95,101,107
2 6,4 29,41,42,43,44 58,59 81,84 100,105,109
3 7 27,39,45,46 56,67,69 89,90 102,108
4 20,21,16 540,51 60,70,71 82,83,93,94,  
5 Ôn các mục tiêu chưa đạt        
* Lưu ý:
  •  Giáo viên chia đủ 41 (NT) 84 ( MGB); 102( MGN); 107(MGL) mục tiêu
  •  Cân nặng chiều cao
 Mục tiêu bổ sung nâng cao ( nếu có) vào 9 tháng trong năm học
Ví dụ minh họa KH tháng
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 10 NĂM HỌC 2018-2019
 LỚP MG LỚN A1
 Giáo viên:……………………………..
 
Hoạt động Tuần 1
(Từ ngày 1/10 đến ngày 5/10)
Tuần 2
(Từ ngày 8/10 đến ngày 12/10)
Tuần 3
(Từ ngày 15/10 đến ngày 19/10)
Tuần 4
(Từ ngày 22/10 đến ngày 26/10)
Mục tiêu
Đánh giá
Đón trẻ
Thể dục sáng
* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Tập cởi, cài, cởi cúc, kéo khóa, gấp áo khoác mỏng. Cho trẻ nghe các bài hát về gia đình. Xem ảnh gia đình của các bạn mang đến; chơi đồ chơi theo ý thích
- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: Mời bạn ăn
- Trọng động:  - Hô hấp: Thổi nơ.    - Bụng: Quay người 900
                        - Tay: Ra trước- lên cao - Bật: Chụm tách.
                        - Chân: Ngồi khuỵu gối.      
- Hồi tĩnh:  Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.
PTTC: 17,10,9,8
* PTNT: 31,32,33
* PTNN: 54,66
*TCKNXH: 72,76,92
*PT PTTM : 104,99
Trò truyện * Trò chuyện với trẻ về gia đình thông qua ảnh trẻ mang tới: Nhà cháu ở đâu? Gia đình cháu có những ai? Hàng ngày mọi người thường làm gì? Cháu yêu ai nhất? Vì sao? Cháu đã giúp đỡ mọi người trong gia đình như thế nào?
* Trò chuyện về cảm xúc của trẻ khi đến lớp trong dịp ngày hội 20/10; về những đồ vật, đồ chơi trẻ mang đến lớp
* Trao đổi về việc thực hiện  nội qui của lớp; thứ, ngày, tháng trong tuần;
 
Hoạt động học T2 Âm nhạc
Dạy hát: Bố là tất cả
Nghe: Ba ngọn nến lung linh
TC: Gia đình trổ tài
Văn học
Thơ: Cái bát xinh xinh
Âm nhạc
Biểu diễn VN mừng ngày 20/10
Văn học
Truyện: Những giọt mồ hôi đáng khen
 
                 
T3 Khám phá
Những ngày vui trong GĐ tôi
Khám phá
Tìm hiểu về công việc của bố mẹ
MT: 31
Khám phá
Tìm hiểu về ngày 20/10
Khám phá
Trò chuyện về ước mơ của bé
T4 Phát triển vận động
VĐCB: Bật xa
TCVĐ: Ếch thi tài
LQCV
o,ô,ơ
Phát triển vận động
VĐCB: Ném trúng đích đứng ( cao 1,5m xa 2m)
TCVĐ: Thi chạy
       MT: 9
LQCV
Tô nét ngang
T5 LQVT
Nhận ra quy tắc sắp xếp
LQVT
Ghép thành những cặp đôi có mối liên quan
LQVT
So sánh, phát hiện qui tắc sắp xếp và sắp xếp theo qui tắc
LQVT
Sáng tạo ra mẫu sắp xếp MT33
T6 Tạo hình
Vẽ người thân trong gia đình
Tạo hình
Cắt hình trên họa báo về một số nghề phổ biến
Tạo hình
Làm bưu thiếp tặng cô, mẹ, bạn gái nhân ngày 20/10
Tạo hình
Vẽ về ước mơ của bé
           
 
Đánh giá kết quả thực hiện - Đánh giá kết quả trên trẻ:
+ MT 9,8: 95% trẻ đạt. Còn một số trẻ chưa đạt: Thảo Vy, Ngọc Nhi…
+ MT 31: 92% trẻ đạt còn một số trẻ chưa đạt: Thành Tùng, Minh Phương.
+ MT 32: 92,5 % trẻ đạt còn một số trẻ chưa đạt: Thành Tùng, Minh Phương.
+ MT 33: 88% trẻ đạt còn một số trẻ chưa đạt: …………….
+ MT 54: 85% trẻ đạt còn một số trẻ chưa đạt: Nguyễn Văn A.
+ MT 66: 91% trẻ đạt còn một số trẻ chưa đạt: …………….
+ MT 99:  65%  trẻ đạt. Cần tổ chức các hoạt động củng cố, luyện tập ( ….nêu cụ thể tên hoạt động) Tổ chức hoạt động đánh giá trẻ vào cuối tháng tiếp theo.
……………
- Điều chỉnh kế hoạch (nếu cần): Tiếp tục tổ chức HĐ để trẻ đạt được mục tiêu  99……
3.3.3. Tổng hợp đánh giá trẻ cuối mỗi độ tuổi (tháng 4): 
Cách tổng hợp đánh giá trẻ: Trẻ đạt (+); trẻ chưa đạt (-) bút đỏ; trẻ đạt từ 70% số mục tiêu trở lên, xếp loại chung đạt (Đ); số liệu tổng hợp đánh giá lưu vào sổ Theo dõi trẻ. Có thể tổng hợp các mục tiêu đánh giá hàng tháng hoặc tổng hợp 1 lần vào tháng 4.


 

Nguồn tin: Tổ chuyên môn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

787/HDLN/YT-GDĐT-LĐTBXH

Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng dịch Covid - 19 trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 01/03/2020

lượt xem: 18 | lượt tải:8

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 121 | lượt tải:46
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây